Przekaż 1%

Szanowni Państwo!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym, każdy może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na Państwa wsparcie czeka również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

Przekazując 1% swojego podatku dla TPD, nic nie tracicie. 1 % Waszego podatku, zamiast do Skarbu Państwa, trafi do TPD i zostanie wykorzystany na statutową działalność naszej organizacji i pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci.

Wśród podopiecznych TPD znajdują się dzieci z autyzmem, porażeniem dziecięcym, cukrzycą i białaczką.

Fundusze zebrane z 1% wykorzystywane są m.in. na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonię rehabilitacyjną, doposażenie placówek prowadzonych przez TPD oraz dofinansowanie realizowanych projektów.

Jeśli chcecie Państwo wspomóc działalność TPD należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.. W „picie” podać należy numer KRS: 0000215256.

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022