• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

    Współpraca

Wolontariat

Za wolontariusza uznaje się osobę pracującą na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. Wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Jeśli chcesz:  

  • poświęcić komuś swoją uwagę i zainteresowanie,     
  • podzielić się swoimi pasjami, życiowymi refleksjami, 
  • zdobyć doświadczenie organizacyjne, pedagogiczne, życiowe        
  • konstruktywnie i pożytecznie spędzić czas,     
  • wypróbować swoje siły, chwytliwość pomysłów i umiejętności społeczne…

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W RAMACH WOLONTARIATU W PROWADZONYCH PRZEZ NAS PLACÓWKACH!

Formy wolontariatu:

akcyjny (zaangażowanie w pojedynczą bądź cykliczną akcję, happening, imprezę, projekt w jednej lub kilku świetlicach)

stały (stałe zaangażowanie w życie świetlicy, na podstawie wspólnie ustalonych zakresów zadań)

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: kontakt@tpdelblag.pl

Praca/staż

Brak aktualnych ofert

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022