• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

    O nas

Misja

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce, działającą na rzecz potrzebujących dzieci i ich bliskich. Od ponad 100 lat pomaga polskim rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Obecnie Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. Celem głównym jest propagowanie i ochrona praw dzieci oraz wielowymiarowe wsparcie dzieci i ich rodzin. Prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczą, edukacyjną oraz profilaktyczno- interwencyjną. Realizujemy szkolenia nauczycieli oraz warsztaty rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców. Organizujemy kolonie wypoczynkowe i integracyjne. Wspieramy edukację na terenach wiejskich, prowadząc punkty przedszkolne oraz organizując dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych. Prowadzimy terapię rodzin, udzielamy poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogiczno-społecznego w zakresie funkcjonowania dziecka i rodziny.

Zgłoś się do nas, jeśli potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym, nie potrafisz poradzić sobie z konfliktami lub problemem uzależnienia, przeżywasz kryzysy utrudniające codzienne funkcjonowanie, jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy. Poinformuj nas, jeśli podejrzewasz, że w twoim otoczeniu ktoś łamie prawa dzieci.

Prowadzimy zarówno działalność opiekuńczo-wychowawczą, edukacyjną, jak i profilaktyczno-interwencyjną. Realizujemy długoterminowe – zakrojone na lata – programy, jak również doraźne projekty. Prowadzimy szkolenia nauczycieli oraz warsztaty rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców. Organizujemy kolonie wypoczynkowe i integracyjne. Wspieramy edukację na terenach wiejskich, prowadząc punkty przedszkolne oraz organizując dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych. Prowadzimy terapię rodzin, udzielamy poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogiczno-społecznego, obejmując troską całe rodziny. 

HISTORIA TPD

Towarzystwo pomagało rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Posiada w tej działalności liczący się dorobek. Wypracowywany on był przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1919 r.), Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (od 1949 r.) i po ich zjednoczeniu przez TPD (od 1949 r.). Towarzystwo stało się organizacją znana i cenioną w kraju a także zagranicą. Należy do stowarzyszeń o najdłuższym stażu w Polsce.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022