Wzmocnienie działalności i realizacji celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Elblągu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu otrzymało dotację na pokrycie wydatków związanych z doposażeniem stanowiska pracy w niezbędne urządzenie wielofunkcyjne. Wniosek o dofinansowanie został złożony do naboru zorganizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach edycji 2020 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030,

Zadanie pn. „Biuro większych możliwości: zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla elbląskiego TPD” polegało na doposażeniu biura w niezbędne  urządzenie wielofunkcyjne, aby zapewnić ciągłość pracy, w skuteczny sposób  realizować swoje zadania i cele statutowe. Uzyskana dotacja w ramach programu wyniosła 10 000,00 zł. Termin realizacji zadania 01.06.2024 r. – 01.08.2024 r.

Zadanie pn. „Wzmocnienie statutowej działalności elbląskiego oddziału TPD poprzez zakup urządzenia wielofunkcyjnego” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018 – 2030

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022