Punkt Przedszkolny w Słobitach

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu realizuje projekt „Punkt Przedszkolny w Słobitach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.07.2016 ? 31.08.2017

Projekt skierowany jest do 14 dzieci i ich rodziców. Zakłada utworzenie punktu przedszkolnego w partnerstwie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu z Gminą Wilczęta, na bazie lokalowej Szkoły Podstawowej w Słobitach.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału dzieci w wieku 3-4 lat w edukacji przedszkolnej w Gminie Wilczęta, poprzez utworzenie i prowadzenie jednego punktu przedszkolnego, zapewniającego 14 miejsc.

Realizacja projektu przyczyni się zwiększenia umiejętności psychomotorycznych i społecznych u dzieci uczęszczających na zajęcia. Dodatkowo wsparciem objęci zostaną rodzice, których udział w projekcie przyczyni się do wzrostu ich świadomości w zakresie wychowawczej roli przedszkola oraz wzrostu umiejętności wychowawczych.

W ramach projektu realizowane są następujące typy działań:

1) Adaptacja pomieszczeń SP do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i doposażenie punktu przedszkolnego.

2) Dofinansowanie bieżącej działalności punktu przedszkolnego w okresie 12 miesięcy, w tym realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć z języka angielskiego.

3) Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci z punktu przedszkolnego.

4) Organizacja warsztatów rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Ogólna wartość projektu:  148 392,13 zł

Wkład Unii Europejskiej:  126 133,31 zł

Informacji udziela kierownik projektu – tel. 55 2338210.

Pobierz kartę zgłoszeniową – kliknij tutaj (pdf)
Pobierz harmonogram udzielania wsparcia – kliknij tutaj (pdf)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022