Biofeedback jako nowoczesna metoda w  profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim

Nowoczesna metoda EEG BIOFEEDBACK w profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko –Mazurskiego realizuje zadanie polegające na przeprowadzeniu łącznie 160 godzin zajęć  EEG BIOFEEDBACK dla grupy dzieci i młodzieży, liczącej 10 osób z Elbląga i powiatu elbląskiego. Wsparcie terapeutyczne jest bardzo użyteczne dla poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży tkwiących w trudnej sytuacji życiowej czy borykających się z różnorodnymi problemami. 

Projekt z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 dofinansowane jest ze środków Województwa Warmińsko –Mazurskiego był realizowany w terminie od 15 października 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

Celem zaprojektowanej formy wsparcia jest  wspieranie rozwoju młodych osób poprzez udostępnienie metody terapii ulepszającej funkcje mózgu, należącej do technik neurotechnologicznych, które wykorzystują wiedzę medyczną,pedagogiczną, psychologiczną oraz bioinżynierską. Organizator zapewnia specjalistyczny aparat EEG biofeedback oraz wyposażenie gabinetu do terapii. Dzięki specjalnemu urządzeniu osoba uczestnicząca wie kiedy jest skoncentrowana, a kiedy przestaje się koncentrować. Stopniowo, w trakcie terapii, uczy się świadomie wprowadzać w stan, w którym jest najbardziej skupiona.

Cele terapeutyczne zajęć biofeedback:

– poprawa i wydłużenie koncentracji uwagi,

– usprawnianie pamięci,

– uczenie szybkiego wchodzenia w stan relaksu (poprawa samopoczucia),

– uczenie lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi,

– ćwiczenie silnej woli i motywacji – obniżanie stresu i poprawa nastroju,

– poprawa kondycji umysłowej i fizycznej,

– pokonanie tremy i napięć wewnętrznych.

EEG Biofeedback jest coraz częściej stosowanym przez terapeutów narzędziem w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, poznawczych, a co najbardziej istotne wspomaga specjalistę w trakcie  postępowania diagnostycznego i terapeutycznego swoich klientów.

Wszyscy uczestnicy mają zapewnione bezpieczeństwo w sytuacji pandemii COVID-19 i indywidualne zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zadanie publiczne pn. „Biofeedback jako nowoczesna metoda w  profilaktyce zachowań destrukcyjnych oraz terapii zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim” z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 dofinansowane jest ze środków Województwa Warmińsko –Mazurskiego. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022