Bądź dobrej myśli – zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego w odniesieniu do depresji występującej wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim

Ruszyła realizacja projektu profilaktycznego w zakresie zapobiegania zaburzeniom depresyjnym  dzieci i młodzieży.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu 1 sierpnia br. rozpoczęło rekrutację na bezpłatne warsztaty profilaktyczne w zakresie zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku 6- 14 lat. Warsztaty są jednym z działań projektu pn.: „Bądź dobrej myśli” – zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego w odniesieniu do depresji występującej wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim”.

Adresatem warsztatów są nauczyciele, wychowawcy i przedstawiciele innych grup zawodowych pracujących z  dziećmi i młodzieżą w wieku 6-14 lat. Zaplanowano przeprowadzenie 2 spotkań (po 5 godz.) dla  10 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Program koncentruje się na uświadomieniu problemu depresji u dzieci i młodzieży oraz zaplanowaniu działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nierozpoznana i nieleczona depresja m.in. takich jak zaginięcia, ucieczki z domu, wagarowanie, sięganie po środki psychoaktywne. Oprócz warsztatów dla osób dorosłych, zorganizowane będą również warsztaty profilaktyczne dla dzieci w obszarze oswajania emocji. Podsumowaniem działań będzie stworzenie  edukacyjnego teledysku muzycznego z udziałem uczestników pn. „Jestem zawsze dobrej myśli”.

W razie pytań dotyczących udziału prosimy o kontakt z Biurem Towarzystwa: tpdzo@o2.pl , tel. 55 233 82 10

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach!

Warsztaty są organizowane w ramach projektu pn. „Bądź dobrej myśli” – zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego w odniesieniu do depresji występującej wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim”.

Celem głównym projektu  jest podniesienie poziomu wiedzy  20 dzieci i młodzieży oraz  10 osób dorosłych w zakresie zaburzeń o charakterze depresyjnym, profilaktyka oraz metody radzenia sobie z chorobą w Elblągu i powiecie elbląskim.

Zadanie, realizowane w okresie od 01.08.2019 r. do 30.11.2019r. dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022