Równe Szanse – Lepszy Start

TPD w Elblągu w okresie: 08.2011 do 08.2014 realizowało projekt „Równe Szanse-Lepszy Start”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu utworzone zostały dwa punkty przedszkolne w Węzinie (Szkoła Podstawowa w Węzinie – Gmina Elbląg) i Płoskini (Zespół Szkół w Płoskini – Gmina Płoskinia).

Punkty przedszkolne pracują w dni powszednie w godzinach od godz. 8 do godz. 13. Dzieciom zapewniliśmy bezpłatnie: korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekę logopedyczną i psychologiczną, dożywianie oraz dowóz na zajęcia do Punktu Przedszkolnego w Węzinie – dla dzieci z okolicznych wsi.

Do Punktu Przedszkolnego w Węzinie mogły być przyjęte dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Węzina, Dłużyna, Drużno, Janów, Klepa, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór.

Do Punktu Przedszkolnego w Płoskini mogły być przyjęte dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Płoskinia, Dąbrowa, Strubno, Długobór, Podlechy, Wysoka Braniewska, Jarzębiec, Tolkowiec, Pierchały, Chruściel.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022