Eduf@N

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu realizowało w okresie 08.2013 –- 06.2015 projekt „Eduf@n”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do Szkoły Podstawowej w Żurawcu oraz Szkoły Podstawowej w Węzinie. Odbiorcami projektu byli uczniowie klas IV-VI.

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wsparcie programu rozwojowego szkoły z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania.

W ramach projektu realizowane były następujące typy działań:
1) doposażenie szkół w atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny;
2) realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych z punktu widzenia procesu uczenia się.
Zajęcia realizowane były w 4 blokach:
– blok języka angielskiego
– blok językowo-dziennikarski
– blok nauk ścisłych
– blok informatyczny
3) realizacja zajęć psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności efektywnego uczenia się i czytania oraz na rozwój umiejętności interpersonalnych.
4) realizacja zajęć z robotyki ukierunkowanych na rozwój umiejętności logicznego, praktycznego i technicznego myślenia.
5) wyjazdy edukacyjne w ciekawe miejsca oraz wakacyjna 7-dniowa EKSPEDYCJA NAUKOWA – kolonia z programem edukacyjnym.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022