Szkolna Akademia Nauki Poznajemy, Badamy, Opisujemy Świat

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu realizowało w okresie 09.2012 – 07.2014 projekt „Szkolna Akademia Nauki – poznajemy, badamy, opisujemy świat”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do 2 szkół podstawowych: w Łęczu i Płoskini. Odbiorcami projektu byli uczniowie klas IV-VI.

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez wsparcie programów rozwojowych szkół z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania.

W ramach projektu realizowane były następujące typy działań:
1) doposażenie szkół w atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny;
2) realizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych z punktu widzenia procesu uczenia się – zajęcia realizowane są w 3 blokach: – PRACOWNIA POZNAWANIA ŚWIATA – blok przyrodniczo-ekologiczny
– PRACOWANIA BADANIA ŚWIATA blok nauk ścisłych
– PRACOWNIA OPISYWANIA ŚWIATA blok językowo-dziennikarski
3) realizacja zajęć psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności efektywnego uczenia się i czytania oraz na rozwój umiejętności interpersonalnych. Zajęcia psychoedukacyjne odbywają się w PRACOWNI SUPERUCZENIA;
4) wyjazdy edukacyjne w ciągu roku szkolnego oraz wakacyjna 7-dniowa EKSPEDYCJA NAUKOWA – kolonia z programem edukacyjnym.

Informacji udziela kierownik projektu – tel. 55 2338210.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022