• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

    OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

    Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy w Elblągu

ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Od 10 lat wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu utworzony został w 2005 r. Jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, obejmującą swoim zasięgiem obszar województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

W Ośrodku prowadzone jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie planowania i organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz badania jego efektów. Organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje. Realizujemy projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wsparcie szkół w zakresie zwiększenia jakości oferty edukacyjnej. Współpracujemy z wykładowcami akademickimi oraz doświadczonymi praktykami: nauczycielami, pedagogami, psychologami, logopedami i terapeutami.

Zapraszamy przedszkola, szkoły i inne placówki do skorzystania z naszej oferty szkolenia rad pedagogicznych. Szkolenia realizujemy w placówkach zamawiających lub w innych miejscach – po uzgodnieniu z zamawiającym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkolenia rad pedagogicznych.

Dostosowujemy się do potrzeb i możliwości placówek

W Informatorze przedstawiamy propozycje w zakresie bloków tematycznych i czasu trwania poszczególnych szkoleń. Zachęcamy do zgłaszania nam swoich potrzeb szkoleniowych. Na życzenie przygotowujemy kursy doskonalące i szkolenia, które nie znajdują się w prezentowanej ofercie. Dostosowujemy treści szkoleń oraz ich czas trwania do potrzeb i możliwości placówek zamawiających. Dla przedszkoli i szkół zatrudniających niewielką ilość nauczycieli istnieje możliwość organizacji wspólnego szkolenia rad pedagogicznych dwóch placówek.

CENA SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ USTALANA JEST INDYWIDUALNIE I ZALEŻNA JEST OD CZASU TRWANIA ORAZ MIEJSCA REALIZACJI ZAJĘĆ.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów organizacji szkolenia.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TPD
ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg
tel./fax 55 2338210, e-mail: tpdzo@o2.pl

Proponowane tematy form doskonalenia:

1. Wprowadzenie do neurodydaktyki
2. Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej
3. Wykorzystanie neurodydaktyki w praktyce przedszkolnej
4. Twój zdolny uczeń – jak odkryć i pielęgnować talenty?
5. Dlaczego mózg nie daje się zewnętrznie sterować – jak motywować ucznia?
6. Dlaczego mózg nie daje się zewnętrznie sterować – jak motywować przedszkolaka?
7. Matematyka na wesoło w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
8. Przedmioty ścisłe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
9. Metafora – skuteczne narzędzie pracy nauczyciela
10. Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
11. Muzykoterapia w pracy z dziećmi
12. Aktywność muzyczno-ruchowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
13. Wstępna diagnoza trudności w uczeniu się
14. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się
15. Indywidualizacja pracy z uczniem w klasie
16. Jak pomóc dzieciom lepiej się uczyć
17. Jak rozwijać u uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem podczas lekcji przedmiotowych
18. Ocenianie wspierające rozwój uczniów
19. „Gimnastyka mózgu” – podstawy kinezjologii edukacyjnej
20. Projektowanie zajęć rozwijających kompetencje psychospołeczne uczniów
21. Zniechęceni uczniowie. Jak przywrócić im wiarę w siebie i chęć do nauki?
22. Narkotyki – aby pomagać, trzeba wiedzieć
23. Dopalacze – śmiertelne zagrożenie
24. Agresja i przemoc w szkole. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?
25. Próby samobójcze i samouszkodzenia wśród dzieci i młodzieży
26. Zaburzenia psychiczne okresu dzieciństwa i dorastania. Rozpoznawanie i sposoby pomocy dzieciom
27. Trudne dziecko w grupie przedszkolnej. Jak sobie radzić z niepożądanymi zachowaniami u dzieci?
28. Profilaktyka nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
29. Gry i zabawy logopedyczne w edukacji przedszkolnej
30. Warsztaty z emisji i higieny głosu dla nauczycieli
31. Umiejętności komunikacyjne a kierowanie zespołem w pracy nauczyciela
32. Warsztat interpersonalny dla nauczycieli
33. Rozwiązywanie konfliktów w szkole
34. Mediacje i negocjacje w praktyce wychowawczej
35. Budowanie wizerunku nauczyciela i szkoły
36. Budowanie efektywnych zespołów i praca z grupą z wykorzystaniem procesu grupowego
37. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
38. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela
39. Szkoła przyjazna rodzicom. Nowe spojrzenie na współpracę szkoły z rodzicami
40. Warsztaty dla rodziców

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022