Opublikowano: 19.05.2022

Wzmocnienie Działalności I Realizacji Celów Statutowych Towarzystwa Przyjaciół Elblągu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu otrzymało dotację na pokrycie wydatków związanych z doposażeniem stanowiska pracy w niezbędny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wniosek o dofinansowanie został złożony do naboru zorganizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach edycji 2020 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030, Priorytet 5 w ramach ścieżki Pomoc doraźna i  zakończonego w dniu 27 października br.

Zadanie pn. „Wzmocnienie statutowej działalności elbląskiego oddziału TPD poprzez zakup sprzętu komputerowego” polegało na doposażeniu stanowiska pracownika biura w niezbędny laptop z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz akcesoriami, aby zapewnić ciągłość pracy, w skuteczny sposób  realizować swoje zadania i cele statutowe. Uzyskana dotacja w ramach programu wyniosła 4 166,97 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2020 r. – 26.11.2020 r.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10.000 zł na:

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Zadanie pn. „Wzmocnienie statutowej działalności elbląskiego oddziału TPD poprzez zakup sprzętu komputerowego” sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018 – 2030

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022