Milejewskie Maluszkowo – Wspieranie Aktywizacji Zawodowej W Gminie Milejewo

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu w partnerstwie z Gminą Milejewo rozpoczęło wdrażanie projektu pn.: „Milejewskie Maluszkowo – wspieranie aktywizacji zawodowej w Gminie Milejewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 04.10 2021 – 30.06.2023

Celem głównym projektu jest ułatwienie 15 (10K,5M) osobom z terenu gminy Milejewo w województwie warmińsko – mazurskim sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 utrzymania zatrudnienia, podjęcia działań zmierzających do znalezienia miejsca na rynku pracy lub powrotu do pracy w okresie styczeń 2021 – czerwiec 2023. Wsparcie będzie polegać na zapewnieniu uczestnikom projektu bezpłatnej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym zlokalizowanym w Pomorskiej Wsi na terenie wiejskiej gminy Milejewo- miejscu opieki oraz edukacji i jak najlepszej jakości prawidłowego rozwoju dla dzieci w wieku do 3 lat. Zapewniając opiekę i możliwość właściwego rozwoju dzieciom do lat 3 (udostępnienie 10 miejsc w klubie dziecięcym), ułatwimy rodzicom/opiekunom prawnym podjęcie decyzji o powrocie do pracy lub jej aktywnego poszukiwania. W ramach projektu Wnioskodawca planuje dostosowanie pomieszczeń udostępnionych przez Partnera Gminę Milejewo do wymagań stawianych przez przepisy dotyczące tej formy opieki nad dzieckiem do lat 3. W ramach projektu zostanie dofinansowane dostosowanie i doposażenie punktu opieki w niezbędne sprzęty oraz wyposażenie w postaci zabawek, materiałów do prac kreatywnych, czy też materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie. Dofinansowane zostaną również wynagrodzenia opiekunów, zajęcia dodatkowe, wyżywienie dzieci. Projekt wpisuje się w potrzeby rodzin zamieszkujących teren gminy Milejewo.

Ogólna wartość projektu:  671 624,20 zł

Wkład Unii Europejskiej:  570 880,57 zł

Informacji udziela koordynator projektu – tel. 55 2338210.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022