Elbląski Telefon Zaufania W Czasie Pandemii

Od maja br. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchamia telefoniczne, anonimowe i bezpłatne wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w okresie pandemii. Z pomocy specjalistów dyżurujących pod telefonem zaufania będą mogły skorzystać osoby, które znalazły się w kryzysie psychicznym wywołanym pandemią koronawirusa. Inicjatywa pomocowa pn. „Przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii” jest możliwa do realizacji dzięki dotacji z budżetu Gminy Miasto Elbląg.

Pandemia COVID-19 spowodowała wiele zmian w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców. Dostosowanie się do kolejnych ograniczeń wymagało szybkich działań i przeorganizowania wielu obszarów życia społecznego. Psychologowie w naturalny sposób zajęli się kosztami psychologicznymi, których doświadczyło wiele osób w związku z dużymi zmianami w dotychczasowym życiu. Potrzebne są działania niwelujące w pewnym stopniu te trudności. Oferta psychologiczna i terapeutyczna powstała w odpowiedzi na powstałe w wyniku pandemii problemy Elblążan.

Kto może zadzwonić

Każda osoba, która chce porozmawiać o swoich problemach, na przykład o:

·        dojrzewaniu,

·        nieporozumieniach czy konfliktach z kolegami,

·        nieszczęśliwej miłości,

·        przemocy w szkole lub w domu,

·        kłótniach z rodzicami,

·        myślach samobójczych, lękach,

·        nadwadze i odżywianiu.

·        uzależnieniach

Kim są konsultanci

To kadra ekspertów współpracująca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Elblągu: psycholodzy i terapeuci oraz przeszkoleni wolontariusze (studenci ostatnich lat psychologii i pedagogiki).

Pod jaki numer dzwonić

574 694 774

— specjaliści odpowiedzą na pytania, doradzą, co można zrobić w swojej sytuacji. Nie trzeba się przedstawiać, jest zapewniona dyskrecja.

Jeżeli nie chcesz rozmawiać przez telefon — napisz do nas na adres: telza.elblag@o2.pl, opisz swój problem w wiadomości. Istnieje również możliwość skontaktowania się poprzez komunikator internetowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu.

Kiedy dzwonić

Telefon zaufania będzie czynny 6 godzin dziennie w trzy dni robocze: we wtorek, czwartek: 10.00-16.00  i sobotę: 12.00-18.00.

Wsparcie w takiej formie będzie czynne do końca roku.

Celem głównym zadania jest zwiększenie przez Gminę Miasto Elbląg dostępności oferty pomocowej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w czasie pandemii, a także rozbudowa systemu wsparcia, interwencji i pomocy dla młodych ludzi i ich rodziców borykających się z różnego rodzaju trudnościami, które nasiliły się w wyniku sytuacji pandemii  i wynikającej z niej izolacji społecznej (stany depresyjne, lękowe, uzależnienia, agresja, zaburzenia relacji rodzinnych i rówieśniczych etc.)

Zadanie publiczne pn. „Przyjazny numer – elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii” jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Elbląg.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022