Specjaliści w punkcie nadal dostępni  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchomiło od 1 stycznia br. punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin z terenu Elbląga. Bezpłatne konsultacje ze specjalistami będą prowadzone do końca grudnia tego roku. 

W Punkcie Konsultacyjnym wsparcie udzielane jest:

•    osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

•    osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających,

•    członkom rodzin osób uzależnionych,

•    osobom będącym w kryzysie.

Celem naczelnym projektu jest profilaktyka, diagnozowanie problemów klienta i jego rodziny oraz kompleksowa pomoc rodzinom będącym w kryzysie z powodu uzależnienia.

Doświadczona kadra z kwalifikacjami: psycholog, terapeuta ds. uzależnień będą świadczyć pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. Ponadto będzie prowadzona terapia w formie grupowej dla osób dorosłych oraz warsztaty edukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży  

W celu umówienia się na konsultację lub spotkania grupowe należy skontaktować się z biurem telefonicznie: tel. 55 233 82 10, poprzez pocztę e-mail: tpdzo@o2.pl lub osobiście w Elblągu przy ul. 1 Maja 37.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane wsparciem osoby!

Zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego jako wsparcia psychologicznego –pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin jest współfinansowane ze środków Gminy Miasto Elbląg będzie realizowane w terminie 01.01.2024 – 31.12.2024.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022