Integralny System Pomocy Dziecku i Rodzinie – specjalistyczne wsparcie dla mieszkańców

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu serdecznie zaprasza do skorzystania   z bezpłatnego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego i terapii rodzinnej. Oferujemy również warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych, z terapeutą ds. uzależnień, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych możliwe są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej w biurze TPD  w Elblągu przy ul. 1 Maja 37 (tel. 55 233 82 10, e-mail: tpdzo@o2.pl )

Działania nasze kierujemy przede wszystkim do rodzin ubogich, borykających się z różnego rodzaju problemami natury społecznej, psychologicznej i prawnej. Pomocą obejmujemy w szczególności rodziny z problemami przemocy i uzależnień oraz dzieci i młodzież z różnego rodzaju zaburzeniami i trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Wspieramy również rodziców, mających kłopoty wychowawcze z dziećmi oraz wszystkich dorosłych, których konflikty i problemy w negatywny sposób odbijają się w funkcjonowaniu ich dzieci. Również osoby z innymi problemami mogą liczyć na naszą pomoc.

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne realizowane jest w ramach programu Integralny System Pomocy Dziecku i Rodzinie współfinansowanego ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022