Opublikowano: 22.05.2023

Demokracja w życiu-życie w demokracji – Zaszczepić aktywność – Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu

 W realizowanym projekcie „Demokracja w życiu-życie w demokracji”  i trzeciej Fazie pod nazwą „Zaszczepić aktywność” wzięło udział 19 uczniów z klasy V C Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. W ramach zadania uczniowie przeprowadzili debatę na temat demokracji w życiu szkolnym, a także na temat możliwości zaangażowania się dzieci i młodzieży w sprawy społeczne. Podczas warsztatów zorganizowanych w szkole, uczestnicy dowiedzieli się czym jest poczucie sprawczości i na czym polega realny wpływ na zmianę rzeczywistości.

Następnie uczniowie przedstawiali własne pomysły na sprawczość zgodną z zasadami demokracji i jednogłośnie zagłosowali na zorganizowanie kiermaszu na rzecz zwierząt ze schroniska dla bezdomnych psów i kotów.

W związku z powyższym uczniowie klasy V C ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu przygotowali inicjatywę w formie niedzielnego kiermaszu świątecznego  dla lokalnej społeczności przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatorów Społecznych Przyjazny Krąg, które udostępniło uczniom salę  do zorganizowania kiermaszu. Dzieci razem z rodzinami przygotowały wypieki, dekoracje świąteczne, wyroby rękodzielnicze. Z własnych środków zakupiły materiały papiernicze, plastyczne, produkty spożywcze do przygotowania kiermaszu . W rezultacie osiągnęły zysk na poziomie 240 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt.

Jeżeli będzie taka możliwość to uczniowie bardzo chętnie  w przyszłości ubędą uczestniczyć w podobnych projektach i przyczyniać się bezpośrednio do zmian wśród lokalnej społeczności.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022