Opublikowano: 18.04.2023

Sprawozdanie z wieczoru „Zaszczepić aktywność”

Dnia 24.03.2023r w Szkole Podstawowej Nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu w ramach projektu „Demokracja w życiu, życie w demokracji” odbyło się spotkanie pod hasłem „Zaszczepić aktywność”. Przedmiotem spotkania było propagowanie zasad demokracji. Budowa tożsamości narodowej oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie. Ponadto wdrażanie do aktywnego wykonywania zadań, kształtowania postaw prospołecznych, propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez zabawy ruchowe. Ważnym czynnikiem była również integracja zespołów klasowych i wyzwalanie aktywności poznawczej.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 8c – 30 osób i klasy 6b -23 osoby. Uczniowie klasy 8c przygotowali dla swoich młodszych kolegów zadania do wykonania o tematyce demokracji, historii i współczesnego życia w Polsce. Zabawa odbywała się w formie  podchodów. Uczniowie klasy 8 zostali podzieleni na pięć grup, które przygotowały zadania dla klasy 6. Zadania takie jak: krzyżówki, uzupełnianka i quiz. Uczniowie wybrali ten projekt jako formę nauki przez zabawę. Kształcąca okazała się cała droga przygotowania  zadań  pod względem strony graficznej i merytorycznej, oraz  przygotowanie stanowisk. Odbywała się tu praca w grupach. Miała miejsce  powtórka własnej wiedzy i zaszczepienie jej u młodszych kolegów. To uczniowie  poprzez samodzielne podejście  do zadania wymyślili taką formę zabawy i rywalizacji.  Ważną rolę  odegrała nauka przez doświadczenie, było to ciekawe doświadczenie dla uczniów. Nauczyło ich  to m.in. kreatywnego myślenia i pracy w zespole.

 Wnioski:

– organizacja podobnych spotkań w następnych latach

– mobilizowanie do samodzielności i kreatywności w realizacji różnych zadań związanych z nauką i zabawą.

Podsumowaniem zabawy była wspólna biesiada przy pizzy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022