Zdecydowane NIE Dla Cyberprzemocy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu  rozpoczęło realizację inicjatywy edukacyjnej w obszarze zapobiegania cyberprzemocy wśród uczniów pięciu  szkół podstawowych w Elblągu i powiecie elbląskim. W ramach projektu pn.: „Zdecydowane NIE dla cyberprzemocy- edukacja przeciwko mowie pogardy wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” zaplanowana jest realizacja warsztatów z uczniami, szkolenia dla nauczycieli oraz spotkania eksperckie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.

Adresatem działań są  przede wszystkim  uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych (5 zrekrutowanych do udziału w projekcie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego) nauczyciele z tych szkół oraz rodzice/opiekunowie prawni. Uczestnicy zapoznają się z tematyką, a w efekcie zostaną uwrażliwieni na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań dla wszystkich uwikłanych w sytuację. Efektem działań będzie nie tylko wypracowanie spójnych zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci, ale również zaangażowanie młodzieży w społeczne inicjatywy służące dobru wspólnemu, a tym samym zwiększenie ich aktywności w środowisku lokalnym.

Działania są przewidziane w projekcie pn.: Zdecydowane NIE dla cyberprzemocy- edukacja przeciwko mowie pogardy wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanym  ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i realizowanym w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022