Szkoła Cyfrowych Tubylców

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu realizuje projekt „Szkoła Cyfrowych Tubylców” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.02.2017 – 31.01.2019

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wilczęta. Skierowany jest do uczniów klas I-VI oraz do nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nowicy.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych u uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Nowicy poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem TIK oraz u nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Nowicy w zakresie korzystania z narzędzi TIK i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego i zajęć pozalekcyjnych w okresie do stycznia 2019 r.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Nowicy zostanie doposażona w sprzęt i narzędzia TIK. Nauczyciele objęci zostaną szkoleniami w zakresie zastosowania narzędzi i metod TIK w nauczaniu oraz realizacji procesu dydaktycznego w sposób oparty na metodach aktywnych. Uczniowie klas I-VI wezmą udział w zajęciach lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  oraz w warsztatach z budowania i programowania robotów. Dodatkowo uczniowie klas III-VI wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych tematycznych w klubie dziennikarskim, promocji i cyfrowych mediów, nauk ścisłych oraz globtrotera – rozwijających ich zainteresowania i kompetencje cyfrowe oraz w trzech wyjazdach edukacyjnych. Nauczyciele objęci zostaną wsparciem specjalisty ds. superwizji i coachingu. Dzięki uczestnictwu w projekcie rozwiną się kompetencje cyfrowe uczniów, nauczyciele nabędą natomiast umiejętności i trwałe nawyki w zakresie realizacji procesu dydaktycznego w sposób aktywizujący uczniów, z wykorzystaniem metod i narzędzi TIK.

W ramach projektu realizowane są następujące typy działań:

1)      Wyposażenie szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

2)      Organizacja szkoleń dla nauczycieli.

3)      Realizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem TIK.

4)      Realizacja wyjazdów edukacyjnych

5)      Realizacja warsztatów z robotyki.

6)      Realizacja wsparcia dla nauczycieli w zakresie superwizji i coachingu.

Ogólna wartość projektu:  409 139,60 zł

Wkład Unii Europejskiej:  347 768,66 zł

Informacji udziela kierownik projektu – tel. 55 2338210.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022