Pozytywnie włączeni – aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu rozpoczęło realizację projektu ukierunkowanego na podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 50 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrażanie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.  

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych 50 os. (30K,20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o niskich kwalifikacjach, w tym osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gmin powiatu elbląskiego i braniewskiego poprzez wykorzystanie instrumentów o charakterze społecznym i zawodowym w okresie 02.01.2020-28.02.2021 r.

Działania w projekcie:

Realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społeczny w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych), instrumentów aktywnej integracji                  o charakterze zawodowym z wykorzystaniem doradcy zawodowego, coacha, kursów/szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy, stażu zawodowego.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem dostępny  w Biurze TPD w Elblągu przy ul. 1 Maja 37, adres e-mail: tpdzo@o2.pl, tel./fax – 55 233 82 10

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin 

Liderem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu, a partnerem EUR Consulting Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu:  2020-01-02 – 2021-02-28

Całkowita wartość projektu wyniesie: 616 210,62 zł

Wkład Unii Europejskiej: 523 779,02 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022