Bo nauka jest przyjemna – program wyrównywania szans dzieci i młodzieży z województwa warmińsko – mazurskiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu rozpoczyna nowy projekt „Bo nauka jest przyjemna – program wyrównywania szans dzieci i młodzieży z województwa warmińsko – mazurskiego”. Zadanie publiczne uzyskało dofinansowanie w konkursie dla organizacji pozarządowych przeprowadzonym przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zadanie publiczne planowane do realizacji polega na organizacji dodatkowych warsztatów edukacyjnych z robotyki kształcących nietuzinkowy sposób na naukę logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i kreatywności, ale też pozytywną zabawę wśród 14 młodych ludzi zamieszkujących obszar zagrożony wykluczeniem społecznym z terenu Warmii i Mazur w okresie od 1 września 2022 roku do 30 listopada 2022.

W ramach zadania zaplanowano warsztaty z robotyki w podziale na bloki dotyczące matematyki, grafiki, projektowania i języka angielskiego dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Inicjatywa będzie ukierunkowana na minimalizowanie problemu nierównego dostępu do edukacji dzieci zamieszkujących zmarginalizowane obszary miejskie oraz wiejskie w województwie. Podsumowaniem działań będzie organizacja „Dnia robotyki” w którym wezmą dzieci wraz ze swoimi rodzinami.

Odbiorcami działań profilaktycznych będzie grupa dzieci w wieku do 6- 14 lat z województwa warmińsko-mazurskiego, zamieszkująca i wychowująca się w rodzinach dysfunkcjonalnych, wykazujących szereg problemów społecznych, dzieci mające poważne trudności w funkcjonowaniu społecznym, osiągające słabe wyniki w nauce, nie znające sposobów konstruktywnego spędzania czasu wolnego, w wielu przypadkach mające konflikt z prawem, agresywne, mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych i akceptowanych relacji i zachowań społecznych.

Zadania przewidziane w projekcie pn.:Bo nauka jest przyjemna – program wyrównywania szans dzieci i młodzieży z województwa warmińsko – mazurskiego” będą wdrażane w okresie od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r. i dofinansowane  ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022