Punkt Przedszkolny W Łęczu

TPD w Elblągu w okresie: 02.2014 do 06.2015 realizowało projekt „Punkt przedszkolny w Łęczu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu utworzony został jeden punkt przedszkolny na terenie Gminy Tolkmicko przy Szkole Podstawowej w Łęczu.

Punkt Przedszkolny w Łęczu pracuje w dni powszednie w wymiarze 5 godzin dziennie. W przedszkolu dzieciom zapewniliśmy bezpłatnie: korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekę logopedyczną i psychologiczną, dożywianie.

Zgodnie z założeniami projektu do punktu przedszkolnego mogły być przyjęte dzieci 3- i 4-letnie, zamieszkałe w następujących miejscowościach: Łęcze, Pagórki, Kamionek Wielki, Suchacz, Nadbrzeże, Pęklewo, Bogdaniec, Połoniny.

„Punkt przedszkolny w Łęczu” był projektem, realizowanym w partnerstwie z Gminą Tolkmicko. W trakcie trwania projektu organem prowadzącym placówkę było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem partnerskim Gmina Tolkmicko zobowiązana była do przejęcia placówki po zakończeniu projektu. Oznacza to, że punkt przedszkolny po zakończeniu projektu nadal pracuje.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do punktu przedszkolnego zapraszamy do kontaktu telefonicznego z kierownikiem projektu – tel. 55 2338210.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022