Opublikowano: 01.07.2022

Warsztat Mapa zasobów i potrzeb

Warsztat „ Mapa zasobów i potrzeb” odbył się dnia 14.06.2022 dla uczniów elbląskich szkół podstawowych.

W warsztacie wzięło udział 18 osób. Celem warsztatu było wykonanie przez uczestników mapy zasobów i potrzeb środowiska lokalnego pod kątem demokracji.

Prowadzący – Damian Ciachorowski i Mateusz Czerniga, rozpoczęli od przedstawienia się oraz zaprezentowania celu warsztatu. Pierwszą  aktywnością, zaproponowaną w celu poznania imion uczestników był energizer polegający na grze w kamień – nożyce – papier, przy czym uczestnicy przed każdą grą musieli przedstawić się przeciwnikowi. Wygrany awansował w „drabinie ewolucji” – kolejno: robak, ryba, ptak, czlowiek, zombie. Gra zakończyła się wygraną jednej z uczennic.

Uczestnicy proponowali zasady obowiązujące na warsztacie (kontrakt) przy czym 4 z 8 zasad zaproponowali prowadzący.

Kolejne zadanie  zostało poświęcone refleksji na temat demokracji. Celem aktywności  było zastanowienie się nad jej definicją. Uczestnicy otrzymali kartki typu post-it, na których mieli zapisać swoje pierwsze skojarzenia związane ze słowem „demokracja”. Następnie odbyła sie dyskusja w trójkach, po czym połączone grupy miały wykreować wspólną definicję demoktacji. Do najczęstszych skojarzeń związanych z tematem aktywności należały: głosowanie, decyzja, wspólna odpowiedzialność, wygrywa większość głosów. Zdarzały się też skojarzenia błędne lub nietrafne, np. „coś z polityką”, „słyszałem to słowo w telewizji i było coś z Rosją”, „nie wiem”, „nie znam tego słowa”.

Prowadzący zainicjował dyskusję na temat różnic pomiędzy demokracją w ogóle, a będąca tematem warsztatu demokracją lokalną. Wnioski uczestników prawidłowo sprowadzały się do roli rady miasta, prezydenta / burmistrza. Uczestnicy wskazywali, że demokracja lokalna może występować też w szkole, na osiedlu.

Następnie  uczestnicy otrzymali zadanie, którego celem było rozpoznanie plusów (potencjalnych zastosowań) i minusów (trudności w zastosowaniu) rozwiązania, jakim jest mapa zasobów środowiska lokalnego. Uczestnicy zaprezentowali definicję zasobu, a następnie mapy zasobów. Żaden z uczestników nie spotkał się wcześniej z tym rozwiązaniem, wobec czego konieczne było naprowadzenie przez prowadzących. Następnie uczestnicy otrzymali po 4 kartki typu post-it, na których, wskutek osobistych refleksji, mieli zapisać po dwa plusy i minusy. Chętni mogli zaprezentować rezultaty swojej pracy. Uczestnicy wskazali, że mapę można wykorzystać np. przy organizowaniu różnych wydarzeń / eventów.

Po przerwie, prowadzący wytłumaczyli cel i zasady właściwego zadania – budowy mapy zasobów i potrzeb środowiska lokalnego pod kątem demokracji. Uczestnicy utworzyli 4 grupy, każda z grup miała za zadanie budowę mapy zasobów i potrzeb środowiska lokalnego w kontekście: zasobów online, zasobów offline, potrzeb online, potrzeb offline. Grupy pracowały nad przygotowaniem mapy, następnie zgodnie z metodą world-cafe grupy zmieniały pozycję, otrzymując możliwość edycji / rozbudowy mapy innej grupy – łącznie 4 rundy.

Następnie uczestnicy powrócili do swoich pierwotnych grup oraz analizę dostarczonego materiału, po czym wyznaczona przez grupę osoba, miała za zadanie zaprezentować rezultaty pracy.

Każda z map została podzielona na cztery strefy: wydarzenia, osoby, instytucje i inne. Z perspektywy realnej (w świecie „offline”), w kontekście zasobów, uczestnicy wskazali przede wszystkim ludzi (obywateli, nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz koneksje między nimi w zakresie instytucji: szkoła, przedszkole, urząd miejski, szpital, przedszkole. W zakresie wydarzeń – obchody świąt w mieście, jako miejsce do promocji, prezentacji demokracji. W kontekście potrzeb uczniowie wskazali przede wszystkim wydarzenia, również jako miejsce do promocji demokracji – dni miasta, koncerty, festiwale, ale także np. wybory. Wśród „innych” pojawiły się miejsca: boiska, parki, baseny, toalety publiczne – jako miejsca związane pośrednio z demokracją, mogące powstać, rozbudować się np. w obrębie budżetu obywatelskiego.

Pod koniec warsztatu uczniowie mieli możliwość zaznaczenia swojej pozycji / nastroju na osi – w skali od 1 do 10. Uczniowie zazwyczaj wysoko oceniali swoją pozycję.

Opinie uczestników:

W projekcie podobała mi się integracyjna praca zespołowa dzięki której poznałam wiele wartościowych ludzi. Dzięki projektowi zyskałam wiedzę o demokracji w życiu codziennym. W projekcie nauczyłam się mówić o swoim zdaniu i wyrażać swoją opinię na forum.

Zuzanna Barhelke Szkoła Podstawowa nr 14

Podobało mi się to, że mogłam współpracować w grupie oraz mogliśmy poznać prezydenta W. Wróblewskiego.

Oliwia Sergiej Szkoła Podstawowa nr 14

Podobało mi się to, że mogłem porozmawiać z prezydentem miasta Elbląga oraz mogłam dowiedzieć się co dla młodzieży znaczy demokracja.

Wiktor Wysocki Szkoła Podstawowa nr 14

W projekcie podobały mi się integracyjne zajęcia, na których pracowaliśmy w grupach. Dzięki czemu poznałam nowe osoby i nauczyłam się jeszcze więcej demokracji.

Aleksandra Filip Szkoła Podstawowa nr 14

Udział w warsztatach pomógł mi dowiedzieć się rzeczy, których nie wiedziałam na temat mapowania zasobów i potrzeb. Dowiedziałam się jak takie mapy powstają oraz jak się nimi posługiwać. Poza możliwością dowiedzenia się nowych i ciekawych informacji mogłam też zapoznać się z moimi rówieśnikami z innych szkół, których nie poznałam na poprzednich warsztatach. Praca w grupie pozwoliła mi zawrzeć nowe znajomości oraz świetną zabawę.

Martyna Górka Szkoła Podstawowa nr 19

Uczniowie pochlebnie, bardzo dobrze wypowiadali się na temat warsztatów ich sposobu

prowadzenia i meritum. Zwłaszcza młodszym uczniom uświadomiło rolę demokracji, wagę zasobów I potrzeb. Każdy z uczestników mógł się wypowiadać, swobodnie zaprezentować swoje zdanie, wyrazić ustnie i pisemnie opinię, każdy z uczniów uzasadniał swoje zdanie. Prowadzący bardzo życzliwie, nie krytycznie odnosił się do pomysłów, Nie negował, nie było złych rozwiązań, atmosfera pełna swobody, luzu, praca w grupach sprzyjała integracji. Prowadzący po partnersku traktował uczestników,mówiono po imieniu do prowadzących, co wzbudziło wśród uczniów zaufanie i wpłynęło na otwartośc i bezpośrednie relacje. Każdy z uczniów swobodnie się wypowiadał, wszyscy traktowali się na równi, każdy też miał prawo obrony swojego zdania. Uczniowie dowiadywali się wielu nowych informacji na temat: mapy zasobów, czyli, potrzeb i zasobów. Na początku zajęc był spisany kontarkt, zasady których należało przestrzegać; słuchanie siebie na wzajem, brak telefonu, nie ma złych odpowiedzi. Potrzeby w Internecie i czego zdaniem  Młodych ludzi brakuje w świecie wirtualnym i co mamy, czym zarządzamy, 4 kategorie; instytucje, osoby, inne, miejsca. W trakcie warsztatów były przerwy, poczęstunek okazja kogoś nowego poznać. Potrzeby i zasoby w świecie rzeczywistym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022