• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu

    Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD jest placówką wsparcia dziennego zapewniającą popołudniową opiekę oraz wsparcie edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, zamieszkałych w bloku przy ul. Łęczyckiej 26 w Elblągu. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30 do 17:30.

W placówce realizowane są następujące formy wsparcia dla dzieci:

  1. pomoc w nauce szkolnej (odrabianie prac domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych, nauka własna);
  2. zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności psychospołeczne oraz wdrażające do pełnienia ról społecznych w sposób społecznie akceptowany;
  3. rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci (gry i zabawy świetlicowe, zajęcia programowe w siedzibie placówki i przy współpracy z innymi instytucjami, m.in. warsztaty z ceramiki, malarstwa i decoupage?u, robotyka, warsztaty  muzyczno-wokalne, lekcje tańca, warsztaty kulinarne, warsztaty fotograficzne i inne);
  4. zajęcia sportowo-rekreacyjne (lekcje pływania, jazda na łyżwach, gry zespołowe, pikniki i wycieczki rodzinne oraz imprezy integracyjne z rodzicami);
  5. wdrażanie do uczestnictwa w kulturze (wyjścia do kina, teatru, na koncerty, do muzeów);
  6. organizacja obchodów świąt i uroczystości;
  7. wsparcie wychowawcze dla rodziców;
  8. wsparcie żywnościowe.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze od 2007 r. prowadzone jest przez TPD na zlecenie i przy finansowaniu Gminy Miasto Elbląg. 

Oferta programowa świetlicy wzbogacana jest dzięki realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych. W ostatnich kilku latach dla podopiecznych świetlicy zrealizowano m.in. następujące projekty:

KOLORY NASZEGO DZIECIŃSTWA (2015) ? współfinansowany ze środków Wojewody Warmińsko ? Mazurskiego, dofinansowany w ramach zbiórki 1%. W ramach projektu zrealizowano warsztaty muzyczno-wokalne, warsztaty z robotyki, warsztaty twórczego rozwoju, warsztaty artterapeutyczne, lekcje w szkole tańca.

MAŁY REPORTER (2014) ? finansowany przez Fundację Paribas. W ramach projektu zorganizowano warsztaty fotograficzne, wycieczkę krajoznawczą oraz doposażono świetlicę w komputer przenośny i programy do cyfrowej obróbki zdjęć.

KOLORY NASZEGO DZIECIŃSTWA (2014) ? współfinansowany ze środków Wojewody Warmińsko ? Mazurskiego, dofinansowany w ramach zbiórki 1%. W ramach projektu zrealizowano warsztaty z ceramiki i malarstwa, lekcje w szkole tańca, zajęcia sportowe na basenie i lodowisku.

ZDROWO JEŚĆ, BY ROSNĄĆ W SIŁĘ (2013) ? finansowany ze środków Fundacji Tesco Dzieciom. W ramach projektu zorganizowano dla podopiecznych Ogniska zajęcia kulinarne i edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania. W ramach programu regularnie dostarczano dzieciom także zdrowe przekąski
w postaci warzyw i owoców. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
ul. 1 Maja 37
82-300 Elbląg

tel./fax: 55 233-82-10
e-mail:
kontakt@tpdelblag.pl
tpdzo@o2.pl

Biuro TPD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

W OKRESIE WAKACYJNYM BIURO TPD CZYNNE BĘDZIE W GODZ. 7:30 - 14:30

Jak dojechać (mapa)

Copyright TPD w Elblągu © 2022